140804 BBG, WOD

BBG: 
EMOM 7: 
High hang power clean
Mid hang squat clean
Low hang clean pull (aka clean deadlift)
Full squat clean

WOD:
"Grannie"
10 Clean and jerks M:135 F:85
50 DU
50 Abmat sit-ups
8 Clean and jerks M:135 F:85
40 DU
40 Abmat sit-ups
6 Clean and jerks M:135 F:85
30 DU
30 Abmat sit-ups
4 Clean and jerks M:135 F:85
20 DU
20 Abmat sit-ups
2 Clean and jerks M:135 F:85
10 DU
10 Abmat sit-ups

Michael Reynolds

CrossFit Level 1 Coach